موضوعات = روایت شناسی
معاصرسازی اشعار کهن در رمان آتش بدون دود از نادر ابراهیمی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-26

10.22126/rp.2021.6107.1299

آسنا ابدالی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


روایت شناسی هفت خوان اسفندیار بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-112

10.22126/rp.2021.5764.1259

یدالله شکری؛ ساناز شکوری


ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه‌ها بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-21

10.22126/rp.1970.1161

خلیل بیگ‌زاده؛ مجید خسروی؛ افسانه نوری


بررسی رمان دورا برودر براساس نظریۀ ژنت

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-67

10.22126/rp.1970.1077

شهرزاد شعبانی فر؛ محبوبه فهیم کلام