تعداد مقالات ارسال شده 910
تعداد مقالات رد شده 426
تعداد مقالات پذیرفته شده 287
درصد پذیرش 32
تعداد داوران 301

بسمه تعالی


این نشریه با صاحب امتیازی دانشگاه رازی، بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 در ارزیابی سال 1398 تا سال 1401 موفق به کسب رتبه ب شده است. 

نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع و در نظر گرفتن قالب مقاله به بارگذاری مقاله در سامانه نشریه اقدام فرمایید برای دریافت هر یک از فایلها به منوی راهنمای نویسندگان، فرمهای ضروری رجوع کنید. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد. وجهت اطلاع از روند مقاله، از طریق سامانه با رمز وکاربری خود  پیگیری کنید در صورت داشتن سوال، از طریق رایانامه نشریه  سوالات خود را مطرح کنید تا در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت گیرد. نیز مقالات ارسالی خود را طبق «راهنمای نویسندگان» (در منوی راهنمای نویسندگان) و «دستور خط فارسی فرهنگستان» ارسال نمایید.  در مقاله مشخصات کامل نویسندگان به همراه ایمیل همه نویسندگان ذکر و چکیده انگلیسی  نیز ضمیمه مقاله گردد. لازم به ذکر است این نشریه در سال از هر نویسنده (در صورت پذیرش) فقط یک مقاله چاپ می کند و فقط به صورت الکترونیک، از طریق سایت نشریه اقدام به دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و رد مقالات می کند.

گواهی پذیرش  و داوری مقاله یه صورت دستی امکان پذیر نمی باشد؛ لذا برای اطلاع بیشتر به صفحه راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.

 این نشریه بابت چاپ مقاله از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کند.

ایمیل نشریه: (adabiatdastani@razi.ac.ir) .

 

نشریه: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع داوری: دو سو نامشخص

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

میانگین زمان داوری: 6 ماه

درصد پذیرش: 38%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، دی 1402، صفحه 1-187 

ابر واژگان

نشریات مرتبط