تعداد مقالات ارسال شده 959
تعداد مقالات رد شده 458
تعداد مقالات پذیرفته شده 295
درصد پذیرش 31
تعداد داوران 308

بسمه تعالی


این نشریه با صاحب امتیازی دانشگاه رازی، بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 در ارزیابی سال 1398 تا سال 1401 موفق به کسب رتبه ب شده است. 

نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع (ر.ک: منوی راهنمای نویسندگان، فرمهای ضروری) و در نظر گرفتن فایل اصلی قالب مقاله ( به هنگام ارسال بدون نام نویسندگان در قالب مقاله) به بارگذاری مقاله در سامانه نشریه اقدام فرمایید پس از پایان داوری و پذیرش مقاله، نسخه نهایی مقاله نیز باید در قالب مقاله آمده باشد. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت اطلاع از روند مقاله، از طریق سامانه با رمز وکاربری خود  پیگیری کنید در صورت داشتن سوال، از طریق رایانامه نشریه  سوالات خود را مطرح کنید تا در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت گیرد. نیز مقالات ارسالی خود را طبق «راهنمای نویسندگان» (در منوی راهنمای نویسندگان) و «دستور خط فارسی فرهنگستان» ارسال نمایید. لازم به ذکر است این نشریه در سال از هر نویسنده (در صورت پذیرش) فقط یک مقاله چاپ می کند و فقط به صورت الکترونیک، از طریق سایت نشریه اقدام به دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و رد مقالات می کند.

گواهی پذیرش  و داوری مقاله یه صورت دستی امکان پذیر نمی باشد؛ لذا برای اطلاع بیشتر به صفحه راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.

 این نشریه بابت چاپ مقاله از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کند.

ایمیل نشریه: (adabiatdastani@razi.ac.ir) .

 

نشریه: علمی

توالی انتشار:  فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع داوری: دو سو نامشخص

سامانه مشابهت یاب: دارد

میانگین زمان داوری اولیه: 1 ماه

میانگین زمان داوری: 6 ماه

درصد پذیرش: 38%

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین 1403، صفحه 1-240 

بازتاب انسان‌شناسی جنسیت در آثار فرهاد حسن‌زاده و قدسی قاضی نور

صفحه 123-146

10.22126/rp.2022.6874.1413

نسیم صالحی فر؛ ابراهیم محمدی؛ سید مهدی رحیمی؛ اکبر شایان‌سرشت


ابر واژگان

نشریات مرتبط