داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ایرانی ادبیات داستانی، روایت شناسی، طنز، نظریه های نو دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
شمس الحاجیه اردلانی ادبیات داستانی، طنز دانشگاه بوشهر
محسن ایزدیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
داود اسپرهم روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
علی رضا اسدی دانشگاه ایلام
نرگس اسکویی نقد ادبی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.
رضا افخمی عقدا دانشگاه یزد
علی افضلی ادبیات داستانی عضو هیأت علمی گروه عربی، دانشگاه تهران
عبدالله آلبوغبیش روایت کلامی، نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه الهامی زبان و ادبیات فارسی، نقد ادبی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مصطفی باباخانی خوانش اسطوره ای دانشگاه ملی تاجیکستان
خلیل بیگ‌ زاده دانشگاه رازی
خدیجه بهرامی رهنما خوانش اسطوره ای، زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احمد پارسا دانشگاه کردستان
شمسی پارسا زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی.
شکراله پورالخاص دفاع مقدس عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی تسلیمی دانشگاه گیلان
نجم الدین جباری دانشگاه کردستان
نجم الدین جباری دانشگاه کردستان
سوسن جبری دانشگاه فردوسی
حسن جعفری فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
میلاد جعفرپور ادبیات داستانی دانشگاه حکیم سبزواری
محمد تقی جهانی دانشگاه ایلام
علی جهانشاهی افشار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حافظ حاتمی هیأت علمی دانشگاه پیام نور
شبنم حاتم پور دانشگاه ازاد شوشتر
مهین حاجی زاده جامعه شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عبدالله حسن زاده میرعلی ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
مهدی خادمی کولایی ادبیات داستانی دانشگاه پیام نور
محبوبه خراسانی ادبیات داستانی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
محمد خسروی شکیب استادیار دانشگاه لرستان
شهلا خلیل اللهی دفاع مقدس، زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی ، گرایش ادبیات پایداری ، دانشگاه شاهد ، دانشکده علوم انسانی
آذر دانشگر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرج
پریسا داوری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد دهاقان.اصفهان
زهرا درّی نظریه های نو استادیار دانشگاه آزاد کرج
آسیه ذبیح نیا عمران هیات علمی
حسن ذوالفقاری ادبیات عامه، داستان، روایت شناسی
محمد راغب دانشگاه شهید بهشتی
زینب رحمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
م یم رحمتی ترکاشوند دانشگاه رازی
محمود رنجبر طنز عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
وحید رویانی ادبیات عامه، حماسه دانشگاه گلستان
کامران یزدانبخش روانشناسی دانشگاه رازی
علی یزدانی راد دانشگاه یزد
تورج زینی‌ وند هیأت علمی/ دانشگاه رازی
سعید زهره وند نظریه های نو دانشگاه لرستان
غلامرضا سالمیان دانشگاه رازی
صابره سیاوشی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد تقی سبزه ای دانشگاه رازی
فاطمه سلطانی ادبیات داستانی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانها، دانشگاه اراک، شهر اراک، ایران
علیرضا شادآرام دانشگاه پیام نور قزوین
محمد شادروی منش روایت شناسی دانشگاه خوارزمی
مهدی شریفیان دانشگاه بوعلی همدان
مریم شریف نسب پژوهشگاه علوم انسانی
علی رضا شوهانی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
رضا صادقی شهپر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رامین صادقی نژاد ادبیات عامه، روایت شناسی دانشگاه آزاد اهر
جهانگیر صفری جامعه شناسی دانشگاه شهرکرد
علی صفی زاده
قدرت اله ضرونی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون طهماسبی ادبیات داستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالباسط عرب یوسف آبادی ادبیات داستانی عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
فائزه عرب یوسف آبادی روایت شناسی، روایت کلامی، نظریه های نو، نقد ادبی دانشگاه زابل
امیر عباس عزیزی فر دانشگاه رازی
نسرین علی اکبری ادبیات عامه دانشگاه کردستان
ذوالفقار علامی دانشگاه الزهرا
سمیه غلامی روانشناسی استادیار روانشناسی مجتمع آموزش عالی لارستان، لارستان، ایران.
معصومه غیوری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
حمید باقر فارسانی
پرند فیاض منش نقد ادبی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
مهدی فاموری هیات علمی یاسوج
فرشته فرضی شوب دانشگاه گلستان
منیره فرضی شوب دانشگاه گلستان
احمد فروزانفر دانشگاه شاهد
محبوبه فهیم کلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران- ایران
مصیب قبادی ادبیات داستانی دانشگاه رازی
زیبا قلاوندی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بدریه قوامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فرهاد کاکه رش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
پرستو کریمی دانشگاه شهرکرد
فاطمه کلاهچیان دانشگاه رازی
خلیل کهریزی خوانش اسطوره ای دانشگاه رازی
علی گراوند دانشگاه ایلام
وحید مبارک دانشگاه رازی
فاطمه مجیدی شعر معاصر دانشگاه سبزه وار
علی محمدی دانشگاه بوعلی
هوشنگ محمدی افشار عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
علیرضا محمودی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
مریم محمودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
سید مصطفی مختاباد تئاتر و فیلم دانشگاه تربیت مدرس
مسروره مختاری ادبیات داستانی، دفاع مقدس دانشگاه محقق اردبیلی
جمال الدین مرتضوی دانشگاه شهرکرد
عباسعلی منصوری سرابی فلسفه دانشگاه را زی
بتول مهدوی نظریه های نو دانشگاه مازندران
محمدجواد مهدوی جامعه شناسی، دفاع مقدس دانشگاه فردوسی مشهد
فواد مولودی هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات انسانی (سمت)
فرشته مؤمنی زبانشناسی گروه زبان‌ و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، مازندران، ایران
نصرت ناصری مشهدی نظریه های نو، نقد ادبی دانشگاه پیام نور خراسان
رضا ناظمیان دانشگاه علامه طباطبایی
زهره ناعمی دانشگاه خوارزمی، ادبیات عرب
لیدا نامدار استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، زنجان، ایران.
نجمه نظری دانشگاه بوعلی
فاروق نعمتی دانشگاه پیام نور