داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ایرانی روایت شناسی، طنز، نظریه های نو دانشگاه رازی
شمس الحاجیه اردلانی ادبیات داستانی، طنز دانشگاه بوشهر
داود اسپرهم روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا افخمی عقدا دانشگاه یزد
علی افضلی ادبیات داستانی عضو هیأت علمی گروه عربی، دانشگاه تهران
عبدالله آلبوغبیش روایت کلامی، نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه الهامی زبان و ادبیات فارسی، نقد ادبی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مصطفی باباخانی خوانش اسطوره ای دانشگاه ملی تاجیکستان
خلیل بیگ‌ زاده دانشگاه رازی
احمد پارسا دانشگاه کردستان
شمسی پارسا زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی واحد سمنان دانشگاه آزاد اسلامی.
شکراله پورالخاص دفاع مقدس عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی تسلیمی دانشگاه گیلان
نجم الدین جباری دانشگاه کردستان
نجم الدین جباری دانشگاه کردستان
علی جهانشاهی افشار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حافظ حاتمی هیأت علمی دانشگاه پیام نور
شبنم حاتم پور دانشگاه ازاد شوشتر
مهین حاجی زاده جامعه شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عبدالله حسن زاده میرعلی ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
مهدی خادمی کولایی دانشگاه پیام نور
محمد خسروی شکیب استادیار دانشگاه لرستان
شهلا خلیل اللهی دفاع مقدس، زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی ، گرایش ادبیات پایداری ، دانشگاه شاهد ، دانشکده علوم انسانی
زهرا درّی نظریه های نو استادیار دانشگاه آزاد کرج
آسیه ذبیح نیا عمران هیات علمی
حسن ذوالفقاری ادبیات عامه، داستان، روایت شناسی
محمد راغب دانشگاه شهید بهشتی
م یم رحمتی ترکاشوند دانشگاه رازی
محمود رنجبر طنز عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
وحید رویانی ادبیات عامه، حماسه دانشگاه گلستان
کامران یزدانبخش روانشناسی دانشگاه رازی
تورج زینی‌ وند هیأت علمی/ دانشگاه رازی
سعید زهره وند نظریه های نو دانشگاه لرستان
غلامرضا سالمیان دانشگاه رازی
صابره سیاوشی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد تقی سبزه ای دانشگاه رازی
علیرضا شادآرام دانشگاه پیام نور قزوین
محمد شادروی منش روایت شناسی دانشگاه خوارزمی
علی رضا شوهانی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
رامین صادقی نژاد ادبیات عامه، روایت شناسی دانشگاه آزاد اهر
علی صفی زاده
قدرت اله ضرونی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالباسط عرب یوسف آبادی ادبیات داستانی عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
فائزه عرب یوسف آبادی روایت شناسی، روایت کلامی، نظریه های نو، نقد ادبی دانشگاه زابل
امیر عباس عزیزی فر دانشگاه رازی
نسرین علی اکبری ادبیات عامه دانشگاه کردستان
ذوالفقار علامی دانشگاه الزهرا
معصومه غیوری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
حمید باقر فارسانی
پرند فیاض منش دانشگاه آزاد کرمانشاه
مهدی فاموری هیات علمی یاسوج
فرشته فرضی شوب دانشگاه گلستان
منیره فرضی شوب دانشگاه گلستان
محبوبه فهیم کلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران- ایران
مصیب قبادی ادبیات داستانی دانشگاه رازی
زیبا قلاوندی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
بدریه قوامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فرهاد کاکه رش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
پرستو کریمی دانشگاه شهرکرد
فاطمه کلاهچیان دانشگاه رازی
خلیل کهریزی خوانش اسطوره ای دانشگاه رازی
علی گراوند دانشگاه ایلام
وحید مبارک دانشگاه رازی
فاطمه مجیدی شعر معاصر دانشگاه سبزه وار
علی محمدی دانشگاه بوعلی
علیرضا محمودی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
مریم محمودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
سید مصطفی مختاباد تئاتر و فیلم دانشگاه تربیت مدرس
مسروره مختاری دفاع مقدس دانشگاه محقق اردبیلی
جمال الدین مرتضوی دانشگاه شهرکرد
عباسعلی منصوری سرابی فلسفه دانشگاه را زی
بتول مهدوی نظریه های نو دانشگاه مازندران
محمدجواد مهدوی جامعه شناسی، دفاع مقدس دانشگاه فردوسی مشهد
فواد مولودی هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات انسانی (سمت)
نصرت ناصری مشهدی نظریه های نو، نقد ادبی دانشگاه پیام نور خراسان
زهره ناعمی دانشگاه خوارزمی، ادبیات عرب
نجمه نظری دانشگاه بوعلی