دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 39، تیر 1401، صفحه 1-199 

مقاله پژوهشی

بررسی مولفه‌های معنایی مدرنیته در داستان ماهی سیاه کوچولو

صفحه 1-22

10.22126/rp.2021.6277.1318

رقیه آلیانی؛ بیژن ظهیری؛ شکرالله پورالخاص؛ علی صفایی