دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 40، مهر 1401، صفحه 1-185 
فضاسازی در رمان شب ممکن

صفحه 73-90

10.22126/rp.2021.6397.1331

هایده بنائی؛ علی حسین رازانی؛ کبری بهمنی؛ جواد تراب پور


سیمای فرهنگی و ادبی ایران در آثار خالد حسینی

صفحه 141-168

10.22126/rp.2021.6962.1428

امیر عباس عزیزی فر؛ فیروز نجفوند دریکوند؛ تورج زینی وند