موضوعات = ادبیات داستانی
بررسی مقایسه‌ای زنانه‌نویسی و مردانه‌نویسی در رمان‌های عشق و بانوی ناتمام و ماه‌عسل شهربانو، با تکیه بر عناصر داستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22126/rp.2022.7878.1595

رضوان تخم افشان؛ حسین محمدی؛ مریم رامین نیا


نشانه شناسی اجتماعی شخصیت مجنون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22126/rp.2023.9031.1759

سعیده فرامرزی فرد؛ سیاوش مرادی


تأثیر ممیزی بر شیوه‌های روایت‌پردازی (مطالعۀ موردی مجموعه داستان هاسمیک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22126/rp.2023.8236.1660

بهاره فضلی درزی


بازخوانی مولفه ها و بن مایه‌های ادبی داستان (چرا داستان را ادبیات می دانند؟)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22126/rp.2023.7904.1604

حمید طاهری؛ فاطمه جمالی


بازتاب جلوه های پولیفونیک در رمان أفراح القبه نجیب محفوظ بر اساس نظریه باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22126/rp.2023.8396.1685

عباس گنجعلی؛ رقیه رستگار؛ حسین شمس‌آبادی؛ سید مهدی نوری کیذقانی


بررسی گونه‌های عشق و نقد فمینیستی آن‌ها در رمان بامداد خمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22126/rp.2023.9331.1808

نرگس آل مومن دهکردی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


تحلیل داستان کوتاه «شب‌های ورامین» صادق هدایت بر پایة نظریة ایدئولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22126/rp.2023.7325.1490

خلیل بیگ‌ زاده؛ شعیب خسروی


فضا سازی رمان اهل غرق با تکیه بر نشانه های سنت و مدرنیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22126/rp.2023.9038.1760

هایده بنائی؛ علی حسین رازانی؛ کبری بهمنی؛ جواد تراب پور


بررسی و تحلیل عنصر راوی و زاویة دید در داستان «نبوءة فرعون» میسلون هادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22126/rp.2023.2100.1080

مریم رحمتی ترکاشوند؛ علی سلیمی؛ مریم بیرانوند


تأثیر فرم پاورقی بر داستان‌های حسین‌قلی مستعان باتکیه‌بر داستان آفت **

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22126/rp.2024.9689.1842

رضا گیلکی؛ محمد شادروی منش


تحلیل رمان تاریخی سه جلدی گذر از رنج‌ها از تولستوی برپایة دیدگاه لوکاچ و آدورنو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22126/rp.2024.9612.1834

شهلا خلیل اللهی؛ محمد امین عابدینی


بررسی تقابل‌های دوگانه در رمان بادبادک‌باز از خالد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22126/rp.2023.9046.1763

فاطمه الهامی؛ بتول مهدوی؛ عارف پردخته


تحلیل گفتمان رمان بازماندۀ روز نوشتۀ ایشی گورو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22126/rp.2023.8213.1653

زینب صابر


پیرنگ حذفی؛ محلی برای القای مفاهیم اسطوره‌ای و تلقین ناگفته‌ها

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 79-101

10.22126/rp.2021.6655.1375

زهرا تقوی؛ آمنه ظاهری عبدوند؛ فرهاد طهماسبی


لیوانی پر از موسیقی (جُستاری در شاعرانه‌های داستان‌ بیژن نجدی)

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 103-125

10.22126/rp.2022.6395.1329

حافظ حاتمی؛ نبی الله باستان فارسانی


تحلیل جامعه‌شناختی هزار و یک شب با تأکید بر نظریۀ «قدرتِ نرم» میشل فوکو

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 127-142

10.22126/rp.2021.6283.1319

محمد خسروی شکیب؛ پروین جوادی؛ محمدرضا نعمتی