دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین 1403، صفحه 1-240 
بازتاب انسان‌شناسی جنسیت در آثار فرهاد حسن‌زاده و قدسی قاضی نور

صفحه 123-146

10.22126/rp.2022.6874.1413

نسیم صالحی فر؛ ابراهیم محمدی؛ سید مهدی رحیمی؛ اکبر شایان‌سرشت