دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-109 
2. درنگی در پیرنگِ نبرد یازده‌رخ در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 23-41

10.22126/rp.1970.1162

محمدرضا جمالی؛ عباس خیرآبادی؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ محمود فیروزی مقدّم


6. تحلیل عنصر شخصیت در رمان یومیات نائب فی الأریاف

صفحه 109-128

10.22126/rp.1970.1166

علی اکبر نورسیده؛ پرویز جهانشاهلو؛ محمد جواد ماهرو بختیاری