دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

بررسی آنتاگونیست در چند اثر ادبیات داستانی کهن فارسی

صفحه 1-19

لیلا جواهری؛ سمیرا کریم پور؛ لیلا کریم پور


صحنه و صحنه‌پردازی در داستان نبوءة فرعون میسلون هادی

صفحه 73-90

مریم رحمتی ترکاشوند؛ علی سلیمی؛ مریم بیرانوند