صحنه و صحنه‌پردازی در داستان نبوءة فرعون میسلون هادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی

2 استاد گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازی

چکیده

میسلون هادی یکی از نویسندگان زن عراقی است که بیشتر آثارش را وقف توصیف وطن، نقد جنگ و تشویق به مقاومت و پایداری کرده است. از جمله داستان‎های مشهور او در زمینة ادبیّات جنگ، داستان نبوءة فرعون است. وی در این داستان از طریق عناصر داستان، تصویری غم‌آلود از حملات آمریکا علیه عراق در طی سال‎های (1990 تا 2013 .م) گزارش کرده است. یافته‎های پژوهش حاکی از آن است که شب از جمله زمان‎هایی است که به دلیل دلالت صریحی که بر ترس و وحشت و اندوه دارد، توجّه راوی را بیشتر از دیگر زمان‎ها به خود معطوف داشته است و در جای‎جای داستان به آن اشاره شده است. از بین مکان‎هایی که حوادث داستان در آن رخ می‎دهد، خانه از جایگاه بالایی برخوردار بوده، با بافت داستان گره خورده است و حوادث اصلی داستان در آن اتّفاق افتاده است. نویسنده در قالب وصفی رمزگرایانه به توصیف زمان و مکان پرداخته، تراژدی واقعی و شدّت رنج‎های مردم عراق را از این طریق به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scene and Stage Scene in the story of Pharaoh's Prophecy by Mielsson Hadi

نویسندگان [English]

  • Maryam Tourkashvand 1
  • Ali Salimi 2
  • Maryam Biranvand 3
چکیده [English]

Mileson Hadi is one of the Iraqi female writers who devoted most of her works to describe her homeland, to criticize war, and encouraging sustainability. Among his famous stories about the literature of war is Pharaoh's prophetic story. In this story, he has reported through the elements of the story a sad image of American attacks against Iraq during the 1990s-2013 period. The findings indicate that the night is one of the times that has attracted the attention of the narrator more than other times due to the obvious implications of fear, sadness, and whereabouts the story is referred to. From the places where the events of the story occur, the house has a high position, tied to the texture of the story, and the main events of the story have happened. The writer, in the form of a scriptwriter, describes the time and place, depicts the true tragedy and the severity of the suffering of the Iraqi people in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iraqi Fiction
  • Mileson Hadi
  • Pharaoh's prophecy
  • place
  • time
آسیموف، ایزاک و دیگران (1377)، عناصر داستان‌های علمی و تخیلی، چاپ اوّل. (خیام فولادی تاری) تهران: نشر نی.
البیاتی، دعاء قحطان عباس (2013)، المکان فی روایات میسلون هادی، بإشراف: مها فاروق عبدالقادر الهنداوی، مجلة الأستاذ، العدد 204، المجلد الاوّل.
الجبوری، حسین احمد ابراهیم (2016)، الحضور و الغیاب فی الخطاب الأنثوی روایة نبوءة فرعون لمسیون هادی (2)، (ملف 14)، موقع الناقد العراقی.
--------------------------------- (2017)، الحضور و الغیاب فی الخطاب الأنثوی روایة نبوءة فرعون لمسیون هادی (3)، (ملف 16)، موقع الناقد العراقی.
الحدیثی، نهاد (2014)، میسلون هادی أفضل روائیة لعام 2013، طبع فی موقع زیتونة.
حوامده، موسی (2010)، میسلون هادی: الأردن یسیر علی الطریق السریع فی مجال الإنتعاش الثقافی، جریده الدستور – تصدر عن الشرکة الأردنیة للصحافة و النشر، العدد15113.
الربیعی، عبد الرحمن مجید (2006)، قصص «الشخص الثالث» و البحث عن عنصر المفاجأة، طبع فی کتاب الفراشة و العنکبوت (دراسات فی أدب میسلون هادی القصصی و الروایی)، إعداد و تقدیم: نجم عبدالله کاظم، عمّان: دار الشروق.
زیاد محبک، احمد (2005)، الزمان والمکان والشخصیة فی أدب غادة السمان القصصی، نشر فی مجلة دیوان العرب.
العزاوی، نادیة غازی (2006)، حلم العودة فی قصص میسلون هادی، طبع فی کتاب الفراشة و العنکبوت (دراسات فی أدب میسلون هادی القصصی و الروایی)، إعداد و تقدیم: نجم عبدالله کاظم، دار الشروق، عمان – أردن.
کاظم، نجم عبدالله، (2006 م)، أدب میسلون هادی القصصی أجنحة فراشات للمسافات الطویلة، طبع فی کتاب الفراشة و العنکبوت (دراسات فی أدب میسلون هادی القصصی و الروایی)، إعداد و تقدیم: نجم عبدالله کاظم، عمّان: دار الشروق.
میرصادقی، جمال (1392)، عناصر داستان، چاپ هشتم. تهران: سخن.
نجم، محمد یوسف (1979)، فن القصّة، الطّبعة السّابعة، بیروت: دار الثقافة.
نوری، مهدی (1395)، ترس از بلندی، منتشرشده در سایت پزشکی امروز.
http://pezeshkyemrooz.com/Site/News/Detail.aspx?id=20113616490104
هادی، میسلون (2007)، نبوءة فرعون، الطبعة الأولی، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
یونسی، ابراهیم (1384)، هنر داستان‌نویسی، چاپ هشتم. تهران: نگاه.