کلیدواژه‌ها = داستان معاصر
بازتاب مرگ و مرگ‌اندیشی در ادبیات داستانی معاصر ایران (بر پایۀ پنج اثر برجسته)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-84

10.22126/rp.2022.7224.1469

سیاوش رستمیان سبزه خانی؛ حجت اله غ منیری؛ محمدصادق تفضلی


بازتاب عبث‌گرایی در آثار غلامحسین ساعدی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-77

10.22126/rp.2020.4902.1200

زهرا سعادتی نیا؛ راضیه فولادی سپهر