بررسی مضامین محوری داستان‌های کوتاه دفاع مقدّس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه محقّق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی‎ارشد ادبیّات مقاومت، دانشگاه محقّق اردبیلی

چکیده

داستان کوتاه، روایت منثور خلاّق نسبتاً کوتاه، با گروه محدودی از شخصیّت‎هاست که در عملی منفرد شرکت دارند و در پشت آن ساختار محکمی از فکر و اندیشه وجود دارد و به آسانی توانایی بیان موضوعات سیاسی، نظامی، فرهنگی و... را داراست. هشت سال دفاع مقدّس گنجینة گران‎بهایی در اختیار داستان‎نویسان قرار داد؛ به گونه‎ای که با وقوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدّس، مضمون داستان کوتاه تعبیر کرد و مضامینی، همچون: شهادت و ایثار، فرهنگ عاشورا، دلتنگی برای ارزش‎ها، کمک به سربازان دین، جانبازان، آزاده‎ها و... در این ژانر ادبی مشهود است؛ با وجود این، داستان کوتاهی که بتواند تمام واقعیّت‎ها و لحظه‎های ناب معنوی جبهة حق علیه باطل را به‌خوبی به تصویر بکشد و فراخور ادبیّات داستانی دفاع مقدّس باشد، پدید نیامده است. هدف اصلی نویسندگان، در این پژوهش، این است که با تحلیل برخی از داستان‎های کوتاه پایداری به مضامین محوری دفاع مقدّس پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Axial Concepts in the Short Stories on Holy Defense

نویسندگان [English]

  • Shokrolah Poor Al Khas 1
  • Maryam Behzadi 2
چکیده [English]

Short Story is the creative short prose, narration with the limited number of characters who individually accompany every creed. They are based on the cohesive structure of thought and reflection who are easily able to expatiate the political, military and cultural issues. Eight years of holy defense is valuable treasure of writers, so much that the presence of imposed war and holy defense concomitantly provide the subjects of short story such as; martyrdom, devotion, Ashura culture, missing of values, supporting the nation soldiers, the hurt and captured soldiers etc. Whereas there is no short story concerning the facts and the spiritual moments of battle of rights against the wrongs in the literary story of holy defense, the writers aim to analyze some aspects of resistance in the short stories considering holy defense.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense
  • Short Story
  • The Axial Concepts of Holy Defense
بارونیان، حسن (1387)، شخصیّتپردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدّس، چاپ اوّل، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدّس.
پارسی‌نژاد، کامران (1390)، 14 مقاله دربارة داستان کوتاه: پنجمین جشنوارة سراسری داستان کوتاه دفاع مقدّس، به اهتمام کامران پارسی‌نژاد؛ عباس جعفری‌مقدم؛ حسن رسولی‌منفرد و احمد شاکری، چاپ اوّل، تهران: صریر.
جزینی، محمدجواد (1390)، آشنایی با داستان‌های رئالیسم جادویی، تهران: نیلوفر.
حسام، حمید (1385)، مجموعة داستان‌های کوتاه قصّة آن یوسف مثال، گردآورنده: غلامرضا نعیمیان، چاپ اوّل، تهران: صریر.
حقوقی، محمّد (1378)، مروری بر تاریخ و ادبیّات امروز ایران، چاپ اوّل، تهران: قطره.
حنیف، محمّد (1388)، کندوکاوی پیرامون ادبیّات داستانی جنگ و دفاع مقدّس، چاپ اوّل، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدّس.
خلیلی، اکبر (1371)، کارون پر از کلاه، چاپ اوّل، تهران: برگ.
دهقانی، اختر (1388)، مجموعه دختران خرمشهر، چاپ سوّم، تهران: مجنون.
سرشار، محمّدرضا (1381)، در مسیر تندباد، چاپ اوّل، تهران: پیام آزادی.
سنگری، محمّدرضا (1389)، ادبیّات دفاع مقدّس، چاپ اوّل، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدّس.
الشّکری، فدوی (1386)، واقع‌گرایی در ادبیّات داستانی معاصر، چاپ اوّل، تهران: نگاه.
ضرابی‎نژاد، بهناز (1390)، یوسف «داستان‎های برگزیدة پنجمین جایزة ادبی یوسف»، چاپ اوّل، تهران: صریر.
مخدومی، رحیم (1385)، لوطی و آتش، چاپ دوّم، تهران: صریر.
مستور، مصطفی (1386)، مبانی داستان کوتاه، چاپ اوّل، تهران: مرکز.
میرصادقی، جمال (1376)، عناصر داستان، چاپ سوّم، تهران: سخن.
یزدان‎پناه قره‎تپّه، زهره (1387)، قوارهای برای دو نفر، چاپ اوّل، تهران: صریر.