ساخت شخصیّت داستانی دارای پیشینه براساس نظریه‌های شخصیّت داستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

شخصیّت داستانی ممکن است کاملاً تخیّلی باشد و نویسنده خود خالق آن باشد. نویسنده همچنین می‌تواند از خصوصیات خود، دیگران و حتّی شخصیّت‌های تاریخی و ادبی استفاده کند. در این صورت، داستان او زمینة واقعی خواهد داشت. این نوع شخصیّت، شخصیّت داستانی دارای پیشینه نامیده و در جستار پیش رو آفرینش گونه‌های آن بررسی می‌شود. گاهی نویسنده برای ساخت شخصیّتی علمی و واقعی، از تحلیل‌های روان‌شناسان برای شناساندن شخصیّت‌های گوناگون داستانی در کار خود استفاده می‌کند. برخی شخصیّت‌های ساخته‌شدۀ نویسنده، نمونه و الگویی می‌شود تا نویسنده بتواند از شخصیّت تجربه‌شدۀ آنان در داستان‌های دیگر نیز بهره ببرد. برخی شخصیّت‌های اجتماعی، اندیشه‌ها و آرمان‌های مورد علاقۀ مردم را بیان می‌کنند. نویسنده گاه از این شخصیّت‌ها در داستان استفاده می‌کند. برخی شخصیّت‌ها هم مورد تنفّر مردم هستند. نویسنده ممکن است از به‌کارگرفتن آن‌ها بپرهیزد. در بازسازی شخصیّت، نویسنده گاهی از عوامل مختلفی مانند لحن افراد استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making a fictional character with a background based on fictional character theories

نویسنده [English]

  • Ali Eshghi Sardehi
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Sabzevar, Iran
چکیده [English]

The fictional character may be completely imaginary and the author is the creator. The author is also able to use the characteristics of himself, others and even historical and literary figures. In this case, his story will have a real background. This type of character is called a fictional character with a background, and in this article, the creation of its species is examined. Sometimes, to build a scientific and real character, the author uses the analysis of psychologists to identify various fictional characters in his work. Some of the characters created by the author become role models so that the author can use their characters in other stories as well. Some social figures express the ideas and ideals that society likes. Sometimes the author uses these characters in the story. But people hate some characters. The author may refuse to use them. In reconstructing the character, the author sometimes uses various factors such as the tone of the people in the story.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • characters with a fictional background
  • fictional character theories
  • author experience
  • experimental characterization
  • reconstruction
آل‌احمد، جلال (1362)، مدیر مدرسه، چاپ اوّل، تهران: رواق.
آلوت، میریام (1380)، رمان به روایت رمان‌نویسان، ترجمة علی­محمّد حق‌شناس، چاپ دوم، تهران: مرکز.
اباذری، یوسف (1389)، خرد جامعه­شناسی، چاپ اوّل، تهران: طرح نو.
ابجدیان، امراله (1383)، تاریخ ادبیّات انگلیس، جلد ششم، چاپ اوّل، شیراز: دانشگاه شیراز.
---------- (1385)، تاریخ ادبیّات انگلیس، جلد هشتم، چاپ اوّل، شیراز: دانشگاه شیراز.
استاجی، ابراهیم (1390)، شخصیّت داستانی و بررسی آن در داستان‌های جمالزاده و هدایت، چاپ اوّل، تهران: روزگار.
برادبری، مالکوم (1393)، جهان مدرن و ده نویسنده بزرگ، ترجمة فرزانه قوجلّو، چاپ چهارم، تهران: چشمه.
براهنی، رضا (1368)، قصّه‌نویسی، چاپ چهارم، تهران: نشر البرز.
بی‌نیاز، فتح‌الله (1391)، نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران: افراز.
---------- (1391)، نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان، جلد دوم. چاپ اوّل، تهران: افراز.
---------- (1393)، نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان، جلد پنجم، چاپ اوّل، تهران: افراز.
پاینده، حسین (1390)، گفتمان نقد، مقالاتی در نقد ادبی، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
---------- (1394)، گشودن رمان، تهران: چاپ سوم. مروارید.
پرهام، سیروس. (1362)، رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیّات، چاپ هفتم، تهران: آگاه.
پریستلی، جی. بی. (1372)، سیری در ادبیّات غرب، ترجمة ابراهیم یونسی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.
تادیه، ژان ایو. (1390)، نقد ادبی در قرن بیستم، ترجمة مهشید نونهالی، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
تایسن، لُیس. (1392)، نظریه‌ها نقد ادبی معاصر، ترجمة مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی، چاپ دوم، تهران: نگاه امروز و حکایت قلم نوین.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1369)، ارسطو و فن شعر، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
شیری، قهرمان (1395)، جادوی جِن‌کُشی، بررسی داستان‌های گلشیری، چاپ اوّل، تهران: بوتیمار.
فورستر، ادوارد مورگان (1357)، جنبه‌های رمان، ترجمة ابراهیم یونسی، چاپ دوم.
تهران: امیرکبیر.
فیلد، سید (1363)، چگونه فیلم‌نامه بنویسیم. ترجمة مسعود مدنی، چاپ اوّل، تهران: عکس معاصر.
کوندرا، میلان (1368)، هنر رمان. ترجمة پرویز همایون‌پور، چاپ دوم، تهران: گفتار.
مارلو، کریستوفر (1359)، دکتر فاستوس، ترجمة لطفعلی صورتگر، چاپ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مقدادی، بهرام (1378)، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، چاپ اوّل، تهران: فکر روز.
مک هیل، برایان (1393)، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، ترجمة حسین پاینده، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
میرعابدینی، حسن (1380)، صدسال داستان‌نویسی ایران، جلد 1 و 2، چاپ دوم، تهران: چشمه.
------------- (1380)، صدسال داستان‌نویسی ایران، جلد 3، چاپ دوم، تهران: چشمه.
نفیسی، سعید (1367)، تاریخ ادبیّات روسی (تا پایان دورة پیش از انقلاب)، چاپ دوم، تهران: توس.
ولک، رنه (1388)، تاریخ نقد جدید (جلد 1)، ترجمة سعید ارباب شیرانی. چاپ سوم، تهران: نیلوفر.
------- (1385)، تاریخ نقد جدید (جلد4- بخش1)، ترجمة سعید ارباب شیرانی، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
------- (1383)، تاریخ نقد جدید (جلد 5)، ترجمة سعید ارباب شیرانی. چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.
------- (1385)، تاریخ نقد جدید (جلد 6)، ترجمة سعید ارباب شیرانی. چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.
------- (1388)، تاریخ نقد جدید (جلد 7)، ترجمة سعید ارباب شیرانی. چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.
------- (1389)، تاریخ نقد جدید (جلد 8)، ترجمة سعید ارباب شیرانی، چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.
ویگر، ویلیس (1372)، تاریخ ادبیّات آمریکا، ترجمة حسن جوادی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.