چندصدایی در روایت با مادرم همراه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با مادرم همراه نام زندگینامۀ سیمین بهبهانی (1393- 1306) است که چندی پیش از مرگ او در سال (1391) منتشر شد. این نثر، روایتی چندصدایی یا چندآوایی است و سه نوع راوی و زاویۀ دید در متن آن حضور دارد. این راویان عبارتند از: راوی اوّل شخص، دوم شخص و سوّم شخص. حجم روایت راویان اوّل شخص و سوّم شخص در متن بیشتر است، امّا روایت دوم شخص یا من درونی راوی حضور گسترده‏تری دارد و در سرتاسر متن دیده می­شود. راوی در این اثر، با پرش از نقل رخدادهای زمان حال به نقل رخدادهای گذشته و بازگشت به حال روایت را به پیش می­برد. با مادرم همراه تلفیقی است از رخدادهای زندگی مادر نویسنده از زبان راوی سوّم شخص و زندگینامۀ خودنوشت نویسنده از زبان راوی اوّل شخص. با توجّه به چندصدایی روایت، حجم بخش زندگینامۀ خودنوشت بربخش روایت زندگینامه‏ای غالب است و در متن صدای راوی اوّل شخص بیشتر شنیده می­شود. همچنین بهره بردن از حضور چندصدا در نقل رویدادها دربردارندۀ تجربه زندگی دو نسل در کنار یکدیگر و در ادامه و پیوند با یکدیگر است و تصویری وفادار به حوادث تاریخی، فضای سیاسی اجتماعی و رخدادهای تجربه­شدۀ دو نسل جامعۀ ایرانی در
سال­های (1276 تا 1380) را ارائه می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prose Study of Biography of Novel Entitled Accompanying With My Mother due to Narrative Method

چکیده [English]

Abstract
Accompanying With My Mother is based on Simin Behbahani’s life(1306-1393) which was published before her death in 1391 in Sokhan press. The prose is heteroglissia  including three different narration; the first person narration, the second person narration and the third person narration. The first person narration and the third person narration are frequently used, but the second person narration is widely applied, the stream of consciousness dates back to past, present and future. After introduction, there is a brief expression of different narrations. This book is a combination of the author’s mother(in the third person narration) and the author’s autobiography(the first person narration), while the later dominates on the former.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Simin Behbahani’s Prose
  • Accompanying With My Mother
  • Narration
  • Autobiography
  • Self-Writing