جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تلاش انسان مدرن برای دست‏یابی و تحقّق امیال و لذّت­ها، او را به جدالی درونی وامی­دارد. هنجارها و قوانین اجتماعی نقش بازدارنده‏ای در حصول لذّت بر عهده دارند؛ امّا گاه نهاد لذّت‏طلب چندان سرکش می­شود که به همه چیز پشت پا می­زند. اضطراب ابراهیم داستان برخورد دو ساختار روانی نهاد و فراخود است.
هدف داستان کالبدشکافی فرهنگی جامعه است تا تصویری از وجوه ناپیدای واقعیّت را به خواننده نشان بدهد. در رمان مدرن، واقعیّت درونی بر واقعیّت بیرونی اولویّت دارد؛ از این رو اضطراب ابراهیم با کشمکش درونی شخصیّت اصلّی داستان و بیان هراس­ها و دغدغه­های شهریار ابراهیم آغاز می­شود.
میرصادقی در این رمان، امیال وخواسته­های انسان معاصر را در گیرودار دو انقلاب به تصویر کشیده است. دیدگاه فروید در ساختار دستگاه روانی از جمله مسائلی است که قبل از تحلیل و نقد رمان، به آن پرداخته­ایم. در این جستار، با تکیه بر آرای فروید به نقد شخصیّت اصلّی داستان پرداخته شده­است. بررسی انعکاس واقعیّت در ذهن شخصیّت اصلی داستان، تفرّد، انزواطلبی و تحلیل شخصیّت وی با تکیه بر نظریۀ فروید از مباحث اصلّی پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conscious and Unconscious Conflicts in the Novel Entitled Ibrahim’s Anxiety

چکیده [English]

Abstract
Modern human’s effort is to achieve and manifest his desires and pleasure pushes him into an inner conflict. Social norms and regulations play a deterrent role in the achievement of pleasure, but, at times, the mirth-making id becomes so recalcitrant that tears loose of everything. Ebrahim’s Anxiety is the clash of two psychological structures of id and superego. The purpose of the story is embody the cultural autopsy of society, in order to show an image of the invisible aspects of reality to the reader. In modern novels, the inner reality is prior to the outer reality, therefore, Ebrahim’s Anxiety starts off with the inner conflict of the story’s protagonist and the expression of Shahryar Ebrahim’s fears and concerns. In this novel, Mirsadeghi portrays the desires and demands of the contemporary man in the turmoil between two revolutions. Freud’s view of human’s psychological structure is explored before reviewing and analyzing the novel. The main issues are discussed include scrutinizing the reflection of reality in the mind of the protagonist, his individualism, his isolationism and the analysis of his character relying on Freud’s theoretical framework. In this research, the protagonist’s character is analyzed based on Freudian views. There is no research like this in the works of Mirsadeghi.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Novel
  • Psychoanalytical critique
  • Mirsadeghi
  • Freud
  • Id
  • Superego