بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نقد کهن­الگویی از نظریّه­های نوین نقد ادبی و مبتنی بر نقد روان‌شناختی است که بر اساس آرای یونگ بنا شده است. در این نوع نقد، ضمن مطالعه و بررسی کهن­الگوهای یک اثر، چگونگی جذب آن­ها توسّط ذهن شاعر و نویسندۀ این اثر نشان داده می‌شود. کهن­الگو که محصول تجربه­های مکرّر بشر در زندگی است و در ناخودآگاه وی به ودیعه نهاده شده، از زوایا و ابعاد گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر پایۀ این مطالعات، سفر قهرمانی برای رسیدن به کمال و رؤیای فردیّت با تکیه بر حضور کهن­الگوها در زندگی هر فرد میسّر است. هدف این مقاله، بررسی رمان شوهر آهو خانم نوشتۀ علی محمّد افغانی از منظر نقد کهن­الگویی با تکیه بر مبانی فکری کارول. اس. پیرسون و هیو. کی.مار بر پایۀ کهن­الگوهای دوازده‌گانۀ بیداری قهرمانان درون است.
      نگارندگان تلاش کرده­اند تا ضمن آشنایی اجمالی با این کهن­الگوها، نشان دهند شخصیّت­های داستانی نیز با تجلّی این کهن­الگوها می‌توانند در فرایند تفرّد گام نهند و سفر قهرمانی را پیش گیرند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد رمان شوهر آهو خانم سرشار از کهن­الگوهاست و به دلیل رویکرد روان‌شناختی خود، بر پایۀ نظریّات کهن­الگویی قابل تحلیل است. آهو با حلول 7 کهن­الگو، روند تفرّد را در پیش می‌گیرد و دیگر شخصیّت­های داستان نقش پرورش­دهندگی را در مسیر تشرّف برای او دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of character in Shohar e Ahookhanom Due to Archetypes Awakening the Internal Hero

چکیده [English]

Abstract
Archetype criticism is one of the modern literal theories based on psychological review which has been based on Jung ideas. This criticism concerns with studying and examining the archetype of a work, in order to understand how it is got in the poet’s or author’s mind. Archetypes is the products of repeated experiences of human life and it has been dedicated to human, therefore it is necessary to analyze and examine the different angles and dimensions. Regarding these studies, heroic journey is possible in order to achieve the perfection and individuality dream relying on archetypes in everybody’s life. The present article aims to review Shohar e Ahookhanomby by Ali mohammad Afghani from the perspective of archetypal criticism relying on the fundamentals of intellectual basis of Carol.S.Pearson and Huo.k. Marr in the light of 12 archetypes of awakening the internal heroes.
 The authors try to introduce these archetypes briefly, in order to show the fictional characters manifesting these archetypes that they could follow individuation to take heroic journey. The results show that Shohar e Ahookhanomis abound with archetypes as well as the psychological approach. Reincarnating7 archetypes, Ahookhanom takes individuation and the fictional characters act as the breeders on initiation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Archetypal criticism
  • heroic journey
  • Shohar e Ahookhanom
  • Alimohammad Afghani