مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش و مقایسۀ تطبیقی آثار ادبی، خصوصاً در حوزۀ ادبیّات داستانی، از مهم‌ترین رویکردهای نقد و تحقیق ادبی به شمار می‌آید. هدف مقالۀ حاضر بررسی شباهت‌های پیرنگ داستانی رمان کیمیاگر اثر کوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی است. تشابهات‌ بسیاری در ساختار این دو روایت داستانی وجود دارد که برخی از آن‌ها را می‌توان در آثار دیگری نظیر مثنوی مولوی، دیوان شمس، مقالات شمس، منطق الطّیر عطّار، عجایب نامۀ محمّد بن محمود همدانی و... نیز جست‌و‌جو کرد. برخی از وجوه مشترک در آثار یادشده را می‌توان این‌گونه برشمرد: شوق طلب و حرکت در جهت هنجارهای مسلّط جامعه، وجود عشق‌های تکامل‌نیافته در دیگران، نقش خواب و رؤیای صادقه در پیرنگ داستان‌ها، وجود حقیقت برتر و فرامادّی و کشف آن در آخر داستان‌ها و... نقاط مشترکی نیز به صورت خاصّ در دو داستان اصلی دیده می‌شود؛ از جمله: تشابه در جنسیّت و طیفِ سنّی شخصیّت­های اصلی، اشتیاق درونی و خودجوش شخصیّت­ها در جهت نیل به علاقه‌های شخصی بدون عافیت‌اندیشی و سودجویی، جزئی‌نگری نویسندگان در معرّفی شخصیّت­های فرعی، حضور انسان‌های معنوی و تأثیرگذار، پرداختن به مقولۀ عرفان در دنیای نوین و...
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Adaptation of Alchemist novel by Paulo Coilo and "Zamzam" Story by Reza Amirkhani

چکیده [English]

The most important literary criticism is comparative study of literary works. The present article's purpose is to peruse the similarities between the ''Alchemist'' novel by Koilo and "Zamzam" story by R. Amirkhni. There are many similarities in the structure of these two stories, some of which can be found in other works such as Masnavi of Mulavi and Shams Collection, Articles Shams, Attar's Conference of the Birds logic (mantegh olteyr), ajayebname of Mohammad Mahmoud Hamadani and etc. The common areas of aforementioned stories including: spontaneous inner desire to normalize the conditions in the society, the uncompleted love in other, The role of honest dream in the plot story, higher metaphysical truth, the resolution at the end of stories… and the common aspects of two main stories; such as gender and age range of the similarity of the main characters, personalities and. authors introduce minor characters, human and spiritual presence influences, addressing the issue of spirituality in the modern world...
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Paulo Coilo‚ Alchemist‚ Reza Amirkhani‚ Zamzam‚ plot
  • structure