نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
ادبیّات سیاسی داستانی، یکی از شاخه­های داستان­نویسی معاصر است که می­توان آن را از جهت­های مختلف نقد کرد. در این مقاله هدف آن است تا به بررسی مسائل سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شود. مسائل سیاسی مطرح در داستـان­ها، نقـش شخصیّت­های زن و مرد در مسائل سیاسی، نگاه­های مختلف نسبت به مشارکت زنان در فعّالیّت­های سیاسی و نوع، نحوه و میزان مشارکت زنان در این نوع فعّالیّت­ها، از جمله مسائل مطرح در این پژوهش هستند. در این رمان­ها شخصیّت­های زن، معمولاً شخصیّت اصلی داستان­ها هستند؛ هرچند در سطوح پایین در مسائل سیاسی مشارکت می­کنند. همچنین شخصیّت­های زن، آرمانی تصویر می­شوند و نویسندگان می­کوشند تا نشان دهند که زنان هم­پای مردان در اکثر وقایع سیاسی کشور در دوران معاصر نقش مهمّی را ایفا کرده­اند؛ عواملی را که مانع حضور زنان در عرصهسیاست می­شود، نشان داده­اند و بر آگاهی زنان برای مشارکت در مسائل سیاسی اهمّیّت خاصّی قائل شده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Political Criticism of Five Post-Revolution Stories by Women Writers

چکیده [English]

Abstract
The political narrative fiction is a branch of the modern fiction which can be analysed from different perspectives. The intention of the present article is to perform a political reading on five stories by women writers belonging to the era after the Islamic revolution in Iran. The political issues reflected in the stories, the role of the male and female characters in political issues, different views about the participation of women in political activities, and the type, the method, and the volume of their participation are among the issues which the article attempts to discuss. In these novels, the main characters are usually among the women, although they often participate in lower social levels. In addition, these female characters are portrayed as idealistic, and there is an attempt in these stories to show that the women have participated in political activities hand in hand with the men, and that their roles in such issues of the modern Iran are as vital as those of men. This article also attempts to show the illustration in these stories of the obstacles in the way of the women’s presence in the political scene, and how they highlight the significance of the their participation in political affairs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Story
  • Criticism
  • Women
  • Politics
  • Islamic Revolution