نقد جامعه‌شناختی رمان سال‌های ابری از علی اشرف درویشیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
جامعه شناسی ادبیّات دانشی نوپا و میان رشته­ای است که در آن تأثیر جامعه بر ادبیّات و برعکس، تأثیر ادبیّات بر جامعه مورد بررسی قرار می­گیرد. رمان بیش از هر اثر دیگری، تحت تأثیر اوضاع و شرایط جامعه قرار دارد و می­تواند بازتاب ساختار اجتماعی جامعه باشد. رمان چهار جلدی سال­های ابری علی اشرف درویشیان، رمانی کاملاً رئالیستی است و تمام وقایع آن، تجربیّات و شواهد عینی زندگی نویسنده است. هدف از نقد جامعه شناختی این اثر، ترسیم چهرۀ طبقات اجتماعی و وضعیّت اقتصادی و  فرهنگی آنان است. این مقاله می­تواند اوضاع جامعۀ ایران در دورۀ پهلوی اوّل و دوم را- که مقارن با پیدایش و زمان رویداد حوادث رمان سال­های ابری است- به روش تحلیل و نقد متن به خواننده بنمایاند و سیمای واقعی ایران را از لابه­لای سطور این اثر استخراج کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Criticism of Ali Ashraf Darvishian's Salha-ye Abri

چکیده [English]

Abstract
Sociology of literature is a new and inter-disciplinary knowledge the subject of which is the influence of society on literature on the one hand, and the influence of literature on society on the other. The typical novel is more deeply affected by the social situation than any other literary genre, and it can reflect the social structure. Salha-ye Abri, a 4-volume novel by Ali Ashraf Darvishian, is a completely realistic story all the adventures of which are the personal experiences and eye-witnesses of the writer. The purpose of the present article in sociologically criticizing Darvishian's work is an illustration of different classes of the society represented in the novel and a description of their cultural and economic situations. The writers thinkthat through an analytical criticism of the text of Salha-ye Abri, it provides the reader with a realistic situation of the Iranian society under the reign of Pahlavi I and II which historically coincides with the emergence of events shown in the novel.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sociology of Novel
  • Sociological Criticism
  • Salha-ye Abri
  • Ali Ashraf Darvishian
  • Novel