مقایسۀ تطبیقی داستان لیلی و مجنون با ایزوت و تریستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این جستار از منظر بررسی تطبیقی به دو داستان لیلی و مجنون نظامی و تریستان و ایزوت ژوزف بدیه فرانسوی پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا با نگاهی اجمالی به زندگی و آثار مؤلّفان، سیرکلّی داستان­ها و خلاصۀ آنها آمده است. در بخش دیگری مشابهت­های داستان­ها از جمله محیط خانوادگی، نحوۀ آشنایی، آشکار شدن ماجرای عشق، آوارگی عاشقان، فضاهای داستانی و نقش عوامل فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به مقایسۀ تطبیقی تفاوت­های دو داستان، از جمله ایستـایی و پویایی شخصیّت­های اصلی، تفاوت و نحـوۀ ازدواج­ها، تفـاوت در نحـوۀ مـرگ شخصیّـت­ها و صحنه­های رزم پرداخته شده و در پایان، جمع­بندی و نتیجه­گیری یافته­های پژوهش انجام گرفته است.
 
کلید واژه­ها: لیلی و مجنون، نظامی، ایزوت و تریستان، ژوزف بدیه، ادبیّات تطبیقی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of "Leyli va Majnoun" and "Tristan and Iseut"

چکیده [English]

Abstract
To whatever language and people love stories belong, they guarantee fun and pleasure to their professional readers. Among such stories are Nezami Ganjavi's "Leily va Majnoun" and the French Joseph Bedier's "Tristan and Iseut." The present article has attempted to analyze them comparatively. At the beginning, it takes a short look at the lives and works of Nezami and Bedier and at the general development of their works with a look at the summary of the work of each writer. In a next part, it provides a comparative analysis of their works from the perspective of familial situations of the characters in their works, how the characters in each work know each other, how their love adventures are revealed, how the lovers in each work pass their lives in their waywardness, the fictional space in each work, and the role of religious and cultural factors in the formation of each of them. Then, the present article compares these works in the stasis and/or dynamism of their main characters, in how they marry and die, and in the description in each work of the battle field. In the end, it provides a conclusion in which the findings of the study are discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: "Leily va Majnoun"
  • Nezami
  • "Tristan and Iseut"
  • Joseph Bedier
  • Comparative Literature