بازتاب رمانتیسم اجتماعی در داستان به کی سلام کنم؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
مکتب رمانتیسم دارای ویژگی­هایی چون بیان آزادانۀ احساسات و عواطف، درون­گرایی، توجّه به عشق، غم­گرایی، نارضایتی از محیط و زمان موجود و گریز به فضاها و زمان­های دیگر است. در داستان کوتاه «به کی سلام کنم؟» از سیمین دانشور، ویژگی­های مذکور را می­توان دید. در این داستان، شیوۀ روایت، پیرنگ، زبان و لحن، نمادها و توصیف زمان و مکان در خدمت درون‌مایۀ غنایی اثر قرار گرفته است. در این داستان همچنین بیان احساسات و عواطف شخصیّت اصلی، در کنار برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی عصر، مانند انتقاد به رواج خرافات، مظلومیّت زن، بیگانگی انسان­ها با یکدیگر، اختلاف طبقاتی و... دیده می­شود؛ از این رو می­توان نشانه­هایی از رمانتیسم اجتماعی را نیز که مقدّمه­ای بر ادبیّات رئالیستی است، در این اثر دید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Social Romanticism in The Story of Who Ever Do I Hello?

چکیده [English]

Abstract
Romanticism school contains some features such as free expression of emotions and feelings, introverting, love consideration, sorrowing, dissatisfaction of time and environment escaping to the other times and atmospheres. It is in the short story of Simin Daneshvar, whoever do I hello that you can see the foresaid features. It is in this story that the method of narration, plot, language, symbols and expression of time and place serve as a lyric theme. You can see expression of emotions and feelings of main characters beside some contemporary cultural and social problems criticism to criticize the distribution of superstitions, women submissiveness, alienation of human with each other, class differences and etc.in this story. Hence, you can see some symbols of social Romanticism which is introduction Realism literature.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Romanticism
  • Simin Daneshvar
  • Who Ever do I Hello