دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه بر اساس نمود نحوی روایت در نظریه روایت‌شناسی تودوروف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.1674

یداله شکری


2. ریخت شناسی منظومه ناظر و منظور بر اساس الگوی پراپ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2020.1877.1066

حدیث احمدی؛ ذوالفقار علامی


3. بازنمایی دوگانه امید و ناامیدی در رمان چشمهایش با تأکید بر اندیشه‌های گابریل مارسل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.5325.1227

شهناز عرش اکمل؛ نعمت الله ایران‌زاده


4. بررسی الگوی روایی داستان حمام بنفش صبحی مهتدی براساس نظریة تزوتان تودوروف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.5641.1244

داود مژده عنبران؛ شکراله پورالخاص


5. مقایسه شیوه داستان‌پردازی در «چرند و پرند» و «یکی بود یکی نبود» از منظر عناصر داستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.5997.1286

سعیده بیرجندی؛ رضا شجری


6. نگاهی بر رمان« طریق بسمل شدن» بر پایه مؤلفه های ضد رمان و رمان نو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.6111.1300

شهلا خلیل اللهی؛ بتول مهدوی


7. مؤلفه‌های ادبیات مدرن در داستان «عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.6127.1304

نرجس ارجمند؛ فواد مولودی


8. عنوان مقاله خوانش جامعه‌شناختی رمان‌ «شکر تلخ» با تلفیق نظری«ماتریالیسم تاریخی» مارکس و «خود کنشگر» بلومر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.5653.1247

مرتضی هادیان؛ منصوره ثابت زاده؛ حسین ابوالحسن تنهایی


9. استعاره‌های شناختی: اساس فانتزی در افسانه‌های کودکانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.5704.1254

حکیمه صحابی؛ حسین داداشی؛ نرگس اسکویی


10. بررسی بحران هویت در آثار داستان نویسان فلسطینی (مطالعه موردی رمان «رجال فی الشمس» غسان کنفانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22126/rp.2021.5297.1223

یسرا شادمان؛ هانیه صابری


11. اقتباس وفادار یا انتقال روح اثر تحلیل کیفیت اقتباس‌های سینمایی از داستان بچة مردم آل‌احمد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22126/rp.2021.5935.1276

مهسا رون؛ زهرا قنبرزمانی