دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه بر اساس نمود نحوی روایت در نظریه روایت‌شناسی تودوروف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.1674

یداله شکری


ریخت‌شناسی داستان‌های «پادشاه گلیم گوش» و «پادشاه و هفت پسرش» بر اساس الگوی پراپ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22126/rp.2021.6521.1349

محمدرضا پاشایی؛ حدیث احمدی؛ هادی دهقانی


پیرنگ حذفی؛ محلی برای القای مفاهیم اسطوره‌ای و تلقین ناگفته‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22126/rp.2021.6655.1375

زهرا تقوی؛ آمنه ظاهری عبدوند؛ فرهاد طهماسبی


نشانه‌شناسی نام‌ها در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» زویا پیرزاد براساس نظریۀ پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22126/rp.2022.7352.1497

سارا حسنی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی


تحلیل آثار داستانی رضا براهنی براساس نظریه‌ی جامعه‌شناسی تکوینی لوسین گلدمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22126/rp.2022.5561.1494

زهرا ایرانمنش


واکاوی داستان «رستم و اسفندیار» از منظر تکنیک‌های داستان‌نویسی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22126/rp.2022.6995.1434

عبدالرضا نادری‌فر؛ فاطمه محمدی


مفهوم‌سازی استعاری «اسارت» در متون دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب «من زنده‌ام»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.7109.1453

احلام غلامشاهی؛ ساسان شرفی؛ منصوره شکرآمیز


سودای شنیده‌شدن در «ملّت عشق»؛ گذر شخصیت‌ها از افق تک‌صدایی به جهان چندصدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.6907.1419

هادی دهقانی یزدلی؛ فاطمه ادراکی


جستاری در شخصیت‌پردازی ادبیات کودک کامل کیلانی با تمرکز بر مجموعه «عشر قصص» او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.5674.1252

هدایت الله تقی زاده


تحلیل داستان لیلی و مجنون نظامی بر مبنای نظریه مثبت اندیشی سلیگمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.6970.1441

سمانه نیرومند؛ نعیمه کیا لاشکی؛ ,وجیهه ترکمانی باراندوزی؛ مریم شاد محمدی


فراداستان (مطالعه موردی رمان‌های بی‌بی شهرزاد، شب بخیر سلطان، نویسنده نمی‌میرد ادا درمی‌آورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22126/rp.2022.7536.1532

فقیهه دهقان؛ رضا صادقی شهپر


بررسی و تحلیل «قصّة شهر سنگستان» اخوان‌ثالث بر پایة الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22126/rp.2022.6933.1421

ناهید تیرانداز؛ ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق؛ عبدالحسین فرزاد


بررسی جامعه شناختی رمان "اسرار گنج دره ی جنی" از ابراهیم گلستان بر اساس آرای لوسین گلدمن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22126/rp.2021.6357.1325

فریدون طهماسبی؛ نبی الله ایدر؛ فرزانه سرخی؛ فرنوش خرمائی


تحلیل شخصیت‌های رمان‌های بلقیس سلیمانی بر پایه نظریه آناگرام (با تکیه بر رمان های دهه 80 بلقیس سلیمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22126/rp.2022.7357.1500

بهناز افضلی هرسینی؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ نرگس محمدی بدر


واکاوی تکنیک های داستانی در رمان الوباء اثر هانی الراهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22126/rp.2022.7557.1536

شهرام قاضی زاده؛ یحیی معروف؛ تورج زینی وند؛ علی دودمان کوشکی


بررسی روایت‌شناسانۀ مجموعه داستان «آویزه‌های بلور» اثر شهرنوش پارسی‌پور بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22126/rp.2022.7596.1546

احمد تمیم داری؛ آیت شوکتی؛ سکینه آزادی


تحلیل شخصیّت رستم در هفت‌خوان بر اساس نظریة روان‌شناختی شخصیّت آبراهام مزلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22126/rp.2022.6560.1357

فخری زارعی؛ سید کاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی


مفهوم زمان روایی در نوشتار زنانه با نگاهی به آثار مارگاریت دوراس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22126/rp.2022.8025.1615

متین وصال


بررسی ‌‌ویژگی‌‌های رئالیستی و ناتورالیستی در آثار خالد حسینی با تکیه بر دو رمان «بادبادک‌‌باز» و «هزار خورشید تابان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22126/rp.2022.6546.1377

عبدالعلی اویسی کهخا؛ اکرم عارفی


بررسی ساختار روایی «رمان کولی کنار آتش» بر اساس نظریة تزوتان تودوروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22126/rp.2022.2912.1104

محمد میر؛ سمیه شاهگلی


نقدی بر مباحث نظریِ داستانِ «مینی‌مال»/ «داستانک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22126/rp.2022.6831.1405

محمود حکم آبادی


تیپهای شخصیت زنان در تاریخ بیهقی بر اساس دیدگاه انیه گرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22126/rp.2022.4679.1181

وحید مبارک؛ پروین صادقی


کارکرد گفتمانی مکان در رمان هرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22126/rp.2022.6865.1411

فریبا رؤفی؛ ساره زیرک؛ فرهاد طهماسبی


بررسی کارکرد «کانون روایت» در رمان «گورستان‏‌غریبان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22126/rp.2021.6237.1315

عسگر صلاحی؛ لیلا آذرنیوار


بررسی مؤلفه‌های شخصیت سالم در رمان سووشون براساس نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22126/rp.2022.7868.1593

فاطمه یاحسینی موسوی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ افسانه لطفی عظیمی


رویارویی با سایه؛ خوانشی متفاوت از فردیت‌یابی نوجوان در رمان کنسرو غول مهدی رجبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22126/rp.2022.7976.1607

فرناز ملکی سروستانی


کارکردهای عنوان داستان در داستان‌های کوتاه ایران (با تکیه بر داستان کوتاه‌نویسان شاخص پیش از انقلاب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22126/rp.2021.6903.1418

امین amin؛ مسعود فروزنده


بررسی لحن روایت در داراب‌نامه‌ی بیغمی؛ با رویکرد به نظریۀ ژرار ژنت (نمونۀ موردی: داستان «فیروزشاه در میان پری‌زادان و جنیان»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22126/rp.2021.6622.1376

سوسن بیگلری دلویی؛ رضا اشرف زاده؛ جواد مهربان قزل حصار


تحلیل تطبیقی دو بازآفرینی از روایت "کیمیاخاتون" بر پایۀ نظریة اقتباس "لیندا هاچن"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22126/rp.2022.7476.1523

شهین شهبازی؛ علیرضا اسدی


تبلور فرهنگی جامعه در روایتِ پست‌مدرن و راویانِ نامتعارف در رمان «نام من سرخ»اثر اورهان پاموک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22126/rp.2023.8161.1639

سمیرا جمالی قطلو؛ ناصر علیزاده؛ آرش مشفقی


ضرورت توسعه مفهوم "پیرنگ داستان " در متون آموزش داستان نویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22126/rp.2023.7759.1568

حسین هاجری