دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی شیوۀ جریان سیال ذهن در رمان «زبیندن پیاده‌گرد» اثر کریستف سیمون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22126/rp.2020.5100.1214

وحید سجادی فر؛ بیان عبدی؛ لیلا هاشمیان


2. متن پژوهی ادبی داستان های صادق چوبک با رویکرد به کاربرد عناصر تکراری موتیف انسان و جهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22126/rp.2020.1456

عباس علی حلاجی؛ محمد تقوی


3. خوانش لاکانی «رشد روانی سوژه» در مجموعه داستان «آبی ماورای بحار» مندنی‌پور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22126/rp.2020.3235.1114

محمّد امین احسانی اصطهباناتی؛ خیراللّه محمودی


4. بررسی تطبیقی مؤلّفه های داستان گوتیک در «نقاب مرگ سرخ» آلن پو و «عزاداران بیل» ساعدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22126/rp.2020.4923.1203

هوشنگ محمدی افشار؛ حسام خالویی


5. نقد فمینیستی رمان " این خیابان سرعت‌گیر ندارد" اثر مریم جهانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22126/rp.2020.4761.1191

فرشاد اسکندری شرفی؛ ستایش فتاحی؛ وحید مبارک


6. بررسی رمان« شب ملخ » اثر جواد مجابی از منظر شگردهای طنزپردازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22126/rp.2020.4692.1185

اعظم ابدالی؛ جهانگیر صفری