دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه بر اساس نمود نحوی روایت در نظریه روایت‌شناسی تودوروف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22126/rp.2021.1674

یداله شکری


اقتباس وفادار یا انتقال روح اثر تحلیل کیفیت اقتباس‌های سینمایی از داستان بچة مردم آل‌احمد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22126/rp.2021.5935.1276

مهسا رون؛ زهرا قنبرزمانی


ریخت‌شناسی داستان‌های «پادشاه گلیم گوش» و «پادشاه و هفت پسرش» بر اساس الگوی پراپ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

10.22126/rp.2021.6521.1349

محمدرضا پاشایی؛ حدیث احمدی؛ هادی دهقانی


بررسی مؤلفه های کارناوال در داستانهای «عزاداران بیل» غلامحسین ساعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22126/rp.2021.6634.1373

نعمت منصوری؛ بدریه قوامی؛ رضا برزوی؛ جمال ادهمی


پیرنگ حذفی؛ محلی برای القای مفاهیم اسطوره‌ای و تلقین ناگفته‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22126/rp.2021.6655.1375

زهرا تقوی؛ آمنه ظاهری عبدوند؛ فرهاد طهماسبی


بازتاب مرگ و مرگ‌اندیشی در ادبیات داستانی معاصر ایران (بر پایۀ پنج اثر برجسته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22126/rp.2022.7224.1469

سیاوش رستمیان سبزه خانی؛ حجت اله غ منیری؛ محمدصادق تفضلی


نشانه‌شناسی نام‌ها در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» زویا پیرزاد براساس نظریۀ پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22126/rp.2022.7352.1497

سارا حسنی؛ یحیی معروف؛ علی سلیمی


تحلیل آثار داستانی رضا براهنی براساس نظریه‌ی جامعه‌شناسی تکوینی لوسین گلدمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22126/rp.2022.5561.1494

زهرا ایرانمنش


ساختار تقابلیِ نشانه‌ها در رمانِ «ارمیا» خاستگاه سه دیدگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22126/rp.2021.6026.1289

یدالله شکری؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ قاسم نامدار


کاربست نظریه‌ی زمان روایت ژرار ژنت در رمان «طریق بسمل شدن»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22126/rp.2021.5981.1281

سمیه آقابابایی


واکاوی داستان «رستم و اسفندیار» از منظر تکنیک‌های داستان‌نویسی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22126/rp.2022.6995.1434

عبدالرضا نادری‌فر؛ فاطمه محمدی


مفهوم‌سازی استعاری «اسارت» در متون دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب «من زنده‌ام»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.7109.1453

احلام غلامشاهی؛ ساسان شرفی؛ منصوره شکرآمیز


فضاسازی در رمان شب ممکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2021.6397.1331

هایده بنائی؛ علی حسین رازانی؛ کبری بهمنی؛ جواد تراب پور


تحلیل روایت شناسی فمینیستی در داستان خانۀ ادریسی ها اثر غزاله علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.7000.1433

الناز سارانی؛ بهزاد پورقریب؛ علی عرب مفرد


سودای شنیده‌شدن در «ملّت عشق»؛ گذر شخصیت‌ها از افق تک‌صدایی به جهان چندصدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.6907.1419

هادی دهقانی یزدلی؛ فاطمه ادراکی


جستاری در شخصیت‌پردازی ادبیات کودک کامل کیلانی با تمرکز بر مجموعه «عشر قصص» او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.5674.1252

هدایت الله تقی زاده


تحلیل داستان لیلی و مجنون نظامی بر مبنای نظریه مثبت اندیشی سلیگمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.6970.1441

سمانه نیرومند؛ نعیمه کیا لاشکی؛ ,وجیهه ترکمانی باراندوزی؛ مریم شاد محمدی


فراداستان (مطالعه موردی رمان‌های بی‌بی شهرزاد، شب بخیر سلطان، نویسنده نمی‌میرد ادا درمی‌آورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22126/rp.2022.7536.1532

فقیهه دهقان؛ رضا صادقی شهپر


بررسی و تحلیل «قصّة شهر سنگستان» اخوان‌ثالث بر پایة الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22126/rp.2022.6933.1421

ناهید تیرانداز؛ ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق؛ عبدالحسین فرزاد