دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه‌ای زنانه‌نویسی و مردانه‌نویسی در رمان‌های عشق و بانوی ناتمام و ماه‌عسل شهربانو، با تکیه بر عناصر داستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22126/rp.2022.7878.1595

رضوان تخم افشان؛ حسین محمدی؛ مریم رامین نیا


نشانه‌شناسی نام‌ها در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» زویا پیرزاد براساس نظریۀ پیرس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22126/rp.2022.7352.1497

سارا حسنی؛ یحیی معروف؛ عبدالرضا نادریفر؛ علی سلیمی


نقدی بر مباحث نظریِ داستانِ «مینی‌مال»/ «داستانک»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22126/rp.2022.6831.1405

محمود حکم آبادی


تحلیل تطبیقی دو بازآفرینی از روایت "کیمیاخاتون" بر پایۀ نظریة اقتباس "لیندا هاچن"

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22126/rp.2022.7476.1523

شهین شهبازی؛ علیرضا اسدی؛ حسن سلطانی کوهبنانی؛ علی گراوند


تیپهای شخصیت زنان در تاریخ بیهقی بر اساس دیدگاه انیه گرام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22126/rp.2022.4679.1181

وحید مبارک؛ پروین صادقی


نشانه شناسی اجتماعی شخصیت مجنون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22126/rp.2023.9031.1759

سعیده فرامرزی فرد؛ سیاوش مرادی


بررسی قصه‌پردازیِ تفسیر سورآبادی، از راه تطبیق آن با دیگر تفاسیر کهن و اندیشه‌های کرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22126/rp.2023.8373.1681

محسن نصیری؛ علی محمد محمودی


تأثیر ممیزی بر شیوه‌های روایت‌پردازی (مطالعۀ موردی مجموعه داستان هاسمیک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22126/rp.2023.8236.1660

بهاره فضلی درزی


بازخوانی مولفه ها و بن مایه‌های ادبی داستان (چرا داستان را ادبیات می دانند؟)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22126/rp.2023.7904.1604

حمید طاهری؛ فاطمه جمالی


بررسی مؤلفه‌های شخصیت سالم در رمان سووشون براساس نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22126/rp.2022.7868.1593

فاطمه یاحسینی موسوی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ افسانه لطفی عظیمی


بازتاب جلوه های پولیفونیک در رمان أفراح القبه نجیب محفوظ بر اساس نظریه باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22126/rp.2023.8396.1685

عباس گنجعلی؛ رقیه رستگار؛ حسین شمس‌آبادی؛ سید مهدی نوری کیذقانی


بررسی شیوة صحنه‌پردازی در ماجرای عاشق‌شدن خورشیدشاه در روایت سمک عیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22126/rp.2023.8418.1727

هیرود سلطانیان؛ سعید حسامپور؛ کاووس حسن لی


کاربست مولفه های زنانۀ زبان در دو کتاب پرندۀ من و پاییز فصل آخر سال است، با تکیه بر رویکرد زبانی سارا میلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22126/rp.2022.6957.1427

سهیلا موسوی سیرجانی؛ مژگان جعفری؛ عبدالحسین فرزاد


بررسی ساختار روایی رمان حماسی آشیانة عقاب بر اساس نظریة تودوروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.22126/rp.2023.8629.1724

حیدرعلی دهمرده؛ فائزه عرب یوسف آبادی


تبلور فرهنگی جامعه در روایتِ پست‌مدرن و راویانِ نامتعارف در رمان «نام من سرخ»اثر اورهان پاموک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22126/rp.2023.8161.1639

سمیرا جمالی قطلو؛ ناصر علیزاده؛ آرش مشفقی


بررسی مجموعه داستان« تیلۀ آبی» اثر محمد رضا صفدری براساس جامعه‌شناسی محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22126/rp.2023.9293.1801

زیبا قلاوندی؛ علی حاجی پور


بررسی گونه‌های عشق و نقد فمینیستی آن‌ها در رمان بامداد خمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22126/rp.2023.9331.1808

نرگس آل مومن دهکردی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


ویژگی‎‌های مقولۀ زمان در رمان قاعدۀ بازی بر مبنای نظریّۀ ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22126/rp.2023.9152.1778

غلامرضا سالمیان؛ سمیرا محمدی


وجودشناسیِ پسامدرن در دو داستان کوتاه «میخانه سبز» و «سفر شبانه» اثر ابوتراب خسروی با تکیه بر نظریّه‌ی برایان مک‌هیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22126/rp.2023.9477.1822

ثریا الله دادی؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید رضا ابراهیمی


تحلیل مؤلفه‌های چندصدایی در رمان «شوق الدرویش» بر اساس نظریه میخائیل باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22126/rp.2023.8186.1648

زهرا سورنی؛ علی سلیمی؛ مریم رحمتی ترکاشوند؛ جهانگیر امیری


بررسی و تحلیل شخصیت اصلی رمان پدر آن دیگری بر اساس نظریه نیازهای روان‌رنجورانه و تیپ‌های شخصیتی کارن هورنای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22126/rp.2022.7340.1493

فاطمه رحمانی فرد؛ امین ایزدپناه


نحوۀ به‎کار‎گیری شگردهای زمانِ روایی در رمان «لم‌یزرع» بر مبنای نظریة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22126/rp.2022.7467.1519

پروین باقری؛ سعید حاتمی؛ جلیل شاکری


تحلیل داستان کوتاه «شب‌های ورامین» صادق هدایت بر پایة نظریة ایدئولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22126/rp.2023.7325.1490

خلیل بیگ‌ زاده؛ شعیب خسروی


فضا سازی رمان اهل غرق با تکیه بر نشانه های سنت و مدرنیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22126/rp.2023.9038.1760

هایده بنائی؛ علی حسین رازانی؛ کبری بهمنی؛ جواد تراب پور


تحلیل داستان شیخ صنعان بر اساس روایت‌شناسی کلود برمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22126/rp.2022.8361.1674

سارا نظام دوست؛ محمدامیر مشهدی


تبیین «زمانْ ساخت» در ادبیات داستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22126/rp.2023.9224.1790

گلاره گنجی زاده؛ فضل الله خدادادی؛ یاسر دالوند


نقش طرحواره‌های تصویری در مفهوم‌سازی مضامین داستان‌های کوتاه زکریا تامر(بررسی موردی: مجموعه صهیل الجواد الأبیض)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22126/rp.2023.9073.1769

صلاح الدین عبدی؛ فریده بهرامی


بررسی و تحلیل عنصر راوی و زاویة دید در داستان «نبوءة فرعون» میسلون هادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22126/rp.2023.2100.1080

مریم رحمتی ترکاشوند؛ علی سلیمی؛ مریم بیرانوند


نقد قدرت با کاربست مفاهیم زیست‌بومی (مطالعۀ موردی: سه داستان کوتاه از صادق چوبک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.22126/rp.2023.9446.1818

عبدالحکیم همه چیزفهم رودی؛ سیدمهدی رحیمی؛ ابراهیم محمدی؛ حامد نوروزی


بازتاب انسان‌شناسی جنسیت در آثار فرهاد حسن‌زاده و قدسی قاضی‌نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22126/rp.2022.6874.1413

نسیم صالحی فر؛ ابراهیم محمدی؛ سید مهدی رحیمی؛ اکبر شایان‌سرشت


تحلیل و مقایسه‌ی خودانگاره‌ی آرمانی در شخصیت زن رمان‌های برگزیده بر اساس آرای کارن هورنای (هَرَس، از شیطان آموخت و سوزاند، دل فولاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22126/rp.2023.8401.1687

روح اله خدیوپور؛ ساره زیرک؛ عبدالحسین فرزاد؛ رضا قربان جهرمی


بررسی تطبیقی بحران بلوغ در روایت‌های «بولداگ» آرتور میلر و «رمی» عباس معروفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22126/rp.2023.9404.1814

مجید هوشنگی؛ حامد مکملی


تأثیر فرم پاورقی بر داستان‌های حسین‌قلی مستعان باتکیه‌بر داستان آفت **

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22126/rp.2024.9689.1842

رضا گیلکی؛ محمد شادروی منش


تحلیل رمان تاریخی سه جلدی گذر از رنج‌ها از تولستوی برپایة دیدگاه لوکاچ و آدورنو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22126/rp.2024.9612.1834

شهلا خلیل اللهی؛ محمد امین عابدینی


مقایسه «مسالک‌المحسنین» و « سیاحت‌نامه‌ابراهیم‌بیگ » از منظر تحلیل انتقادی با رویکرد اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22126/rp.2022.7826.1602

امیر افتخاری سنجانی؛ علی عین علیلو؛ ماندانا هاشمی اصفهانی