کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
معاصرسازی اشعار کهن در رمان آتش بدون دود از نادر ابراهیمی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-26

10.22126/rp.2021.6107.1299

آسنا ابدالی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


نشانه شناسی بینامتنی رمان به هادس خوش آمدید

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-54

10.22126/rp.2020.5345.1231

فاطمه زمانی؛ سید محمد صاحبی