کلیدواژه‌ها = شاهنامه
واکاوی داستان «رستم و اسفندیار» از منظر تکنیک‌های داستان‌نویسی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22126/rp.2022.6995.1434

عبدالرضا نادری‌فر؛ فاطمه محمدی


نشانه شناسی بینامتنی رمان به هادس خوش آمدید

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-54

10.22126/rp.2020.5345.1231

فاطمه زمانی؛ سید محمد صاحبی