نویسنده = ������������ ���������������������� ���������� ��������
خوانش لاکانی رشد روانی سوژه در مجموعه‌داستان آبی ماورای بحار مندنی‌‌پور

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 39-53

10.22126/rp.2020.3235.1114

محمّد امین احسانی اصطهباناتی؛ خیراللّه محمودی