نویسنده = رضا صادقی شهپر
فراداستان (مطالعه موردی رمان‌های بی‌بی شهرزاد، شب بخیر سلطان، نویسنده نمی‌میرد ادا درمی‌آورد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.22126/rp.2022.7536.1532

فقیهه دهقان؛ رضا صادقی شهپر


نقد و تحلیل رمان «راه شیری» از منظر مدرنیسم

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 99-130

10.22126/rp.2021.6198.1310

سیما پورمرادی؛ رضا صادقی شهپر


تحلیل عاطفی داستان مارون اثر بلقیس سلیمانی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-13

10.22126/rp.2020.5660.1248

معصومه ابراهیمی هژیر؛ مرتضی رزاق پور؛ رضا صادقی شهپر