نویسنده = �������� ������ �������������� ��������������
روایت‎شناسی داستان «بچه‎ مردم» جلال آل احمد

دوره 7، شماره 24، آذر 1397، صفحه 47-65

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی