نویسنده = ������������������ ������������
بررسی مولفه‌های معنایی مدرنیته در داستان ماهی سیاه کوچولو

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-22

10.22126/rp.2021.6277.1318

رقیه آلیانی؛ بیژن ظهیری؛ شکرالله پورالخاص؛ علی صفایی


بررسی مضامین محوری داستان‌های کوتاه دفاع مقدّس

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-12

شکراله پورالخاص؛ مریم بهزادی