نویسنده = ���������� ���������� ��������
رویکردی فمینیستی به داستان «عقل آبی» شهرنوش پارسی پور

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-73

10.22126/rp.2021.983.1020

طاهره صادقی تحصیلی؛ محمد خسروی شکیب؛ گلی اشرف مدرس