نویسنده = �������� ���������� ������
بررسی لحن روایت در داراب‌نامه‌ی بیغمی؛ با رویکرد به نظریۀ ژرار ژنت (نمونۀ موردی: داستان «فیروزشاه در میان پری‌زادان و جنیان»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22126/rp.2021.6622.1376

سوسن بیگلری دلویی؛ رضا اشرف زاده؛ جواد مهربان قزل حصار