نویسنده = �������� �������� ����������
رد پای تئاتر روایی بر سه نمایشنامۀ محمد یعقوبی

دوره 11، ویژه نامه، دی 1401، صفحه 155-176

10.22126/rp.2022.2402

مهلا اکبری؛ شروین خمسه؛ عالیه یوسف فام