نویسنده = ������������ ��������
فضاسازی در رمان شب ممکن

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 73-90

10.22126/rp.2021.6397.1331

علی حسین رازانی؛ هایده بنائی؛ کبری بهمنی؛ جواد تراب پور