نویسنده = ���������� ����������
ساختار تقابلی نشانه‌ها در رمانِ «ارمیا» خاستگاه سه دیدگاه

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 117-140

10.22126/rp.2021.6026.1289

یدالله شکری؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ قاسم نامدار


روایت شناسی هفت خوان اسفندیار بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-112

10.22126/rp.2021.5764.1259

یدالله شکری؛ ساناز شکوری