نویسنده = ������������ �������� ��������
بازتاب عبث‌گرایی در آثار غلامحسین ساعدی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-77

10.22126/rp.2020.4902.1200

زهرا سعادتی نیا؛ راضیه فولادی سپهر