نویسنده = �������������� ���������� ����������
نقد فمینیستی رمان این خیابان سرعت‌گیر ندارد اثر مریم جهانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 19-38

10.22126/rp.2020.4761.1191

فرشاد اسکندری شرفی؛ ستایش فتاحی؛ وحید مبارک