نویسنده = �������������������� ����������
تحلیل عنصر شخصیت در رمان یومیات نائب فی الأریاف

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 109-128

10.22126/rp.1970.1166

علی اکبر نورسیده؛ پرویز جهانشاهلو؛ محمد جواد ماهرو بختیاری