نویسنده = �������������������� ����������
نقد رمان «موسم الهجرة إلی الشمال» براساس مؤلفه‌های رمان مدرن

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 95-115

10.22126/rp.2020.4400.1168

علی اکبر نورسیده؛ پرویز جهانشاهلو