نویسنده = ������������ ������������ ����������
تحلیل فرایند اقتباسی شخصیّت‌پردازی در فیلم «پاداش سکوت»از داستان من قاتل پسرتان هستم

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 121-146

10.22126/rp.2021.6224.1313

مژگان ربانی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم؛ سهند خیرآبادی


درنگی در پیرنگِ نبرد یازده‌رخ در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-41

10.22126/rp.1970.1162

محمدرضا جمالی؛ عباس خیرآبادی؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ محمود فیروزی مقدّم