نویسنده = ������������ �������� ��������
خوانش داستان الفقراء براساس گفتمان انتقادی فِرکلاف

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 95-111

10.22126/rp.1970.1079

عباس کریمی؛ وحید سبزیان پور