نویسنده = ������������������ ��������
درنگی در پیرنگِ نبرد یازده‌رخ در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-41

10.22126/rp.1970.1162

محمدرضا جمالی؛ عباس خیرآبادی؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ محمود فیروزی مقدّم